Ứng Viên tại Hải Phòng

Thứ Fri,
23/11/2018
Đăng bởi NGUYỄN VĂN HOÀI

Ứ𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐲ể𝐧

Khu Vực Cần Làm Việc *

𝐇ả𝐢 𝐩𝐡ò𝐧𝐠

Họ & Tên *

Ngô lý

Nội Dung & Nguyện Vọng *

𝐋à𝐦 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐤𝐡á𝐦 𝐭ạ𝐢 𝐤𝐡𝐮 𝐯ự𝐜 𝐡ồ𝐧𝐠 𝐛à𝐧𝐠

Số Điện Thoại *

𝟎𝟗𝟖𝟗𝟔𝟓𝟏𝟎𝟗𝟔

Email *

Ngoly9596@gmail.com

Yêu Cầu Khác

#vieclamnhakhoa #tuyendungnhakhoa

Viết bình luận:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: